Nasi klienci mają prawo dokonać zwrotu zakupionego towaru bez podawania konkretnej przyczyny w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy. W wypadku takiej sytuacji firma zwraca wszystkie koszty poniesione z tytuł zakupu oraz przesyłki ww. towaru (nie włączając w to dodatkowych opłat poniesionych przez klienta w związku z wyborem sposobu wysyłki innej niż zwykła).